Қазақ тілі

Қазақ тілі (А1) Лексика-грамматикалық тест

1.«-лар» қосымшасын жалғаңыз

 Присоедините аффикс «-лар»

а) қыз

б) сіңлі

с) жігіт

д) бауыр

2.«-тер» қосымшасын жалғаңыз

 Присоедините аффикс «-тер»

а) жеміс

б) тамақ

с) айран

д) сорпа

3. Көп нүктенің орнына қажетті қосымшаны қойыңыз.

 Вставьте нужный аффикс вместо многоточия.

Мейрам…  үйі  алыс

а) – тің

б) – дің

с) -ның

д) –дың

4.Көп нүктенің орнына қажетті қосымшаны   қойыңыз

Вставьте нужный аффикс вместо многоточя

Астана көше…  жарық

а) – дері

б) – тері

с)  -лері

д) –лары

5.Асты сызылған сөзге қарама – қарсы мағыналы сөзді көрсетіңіз

 К подчеркнутому слову подберите слово противоположного значения

Кеше  күн суық болды.

а) аяз

б) ыстық

с) салқын

д) жақсы

6.Асты сызылған сөзге қарама – қарсы мағыналы сөзді көрсетіңіз

 К подчеркнутому слову подберите слово противоположного значения

Ашу – дұшпан, ақыл – …  .(мақал)

а) дос

б) қас

с) жау

д) көрші

7.Сөйлемдегі  заттың атын  білдіретін сөзді көрсетіңіз/Укажите слово,которое обозначает предмет.  Қар  өте қалың  жауды.

а) қар

б) өте

с) қалың

д) жауды

8. Дара  сөзді көрсетіңіз/Укажите простое слово.

а) ас

б) асүй

с) асқабақ

д) асхана

9. Екі сөзден құрылған сөзді  көрсетіңіз

 Укажите слово, образованное путем слияния двух слов

а) аспан

б) батыс

с) шығыс

д) күншығыс

10. Күрделі   сөзді көрсетіңіз

 Укажите сложное  слово

а) туыс

б) көрші

с) жолдас

д) әке – шеше

11. Екі сөзден құрылған сөзді  көрсетіңіз

 Укажите слово, образованное путем слияния двух слов       

 а) қауын

б) картоп

с) қарбыз

д) асқабақ

12. Екі сөзден құрылған қала атауын  көрсетіңіз/Укажите название города,которое образованно путем слияния двух слов

а) Ақтау

б) Алматы

с) Атырау

д) Астана

13. Жалпы атауды көрсетіңіз

 Укажите обобщающее понятие

а) Көл

б) Зайсан

с) Балқаш

д) Бурабай

14. Мамандық атауын көрсетіңіз

 Укажите название специальности

а) заңгер

б) зейнеткер

с) қызметкер

д) жұмыскер

15.Адам атын көрсетіңіз

/Укажите имя  человека

а)Әйел

б) Бала

с) Қария

д) Балжан

16. Газет атауын көрсетіңіз

 Укажите название газеты

а) «Егемен Қазақстан»

б) «Қазақстан темір жолы»

с) «Қазақстан Республикасы»

д) «Қазақ ұлтық университеті»

17. Дұрыс нұсқасын табыңыз

     Выберите правильный  вариант

Мен  ұшқыш…  .

а)  – мін

б)  – пін

с)  – пын

д)  – мын

18. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз.

 Вставьте нужное слово вместо многоточия.

Біз концерттен кеш  ….   .

а)  келді

б)  кетті

с)  қайттық

д)  барды

19. Қажетті сөзді қойыңыз

   Вставьте нужное слово

Оның  …. жарыста  жеңіске жетті.

а)  іні

б)  інім

с)  інісі 

д)  ініміз

20.Қажетті сөзді қойыңыз/ Вставьте нужное слово. Кімнің  қандай  …. бар?

а)  сұрақ

б)  сұрағы

с)  сұрағың

д)  сұрақтарың

21.Көп нүктенің орнына қажетті есімдікті қойыңыз/ Вставьте нужное местоимение вместо многоточия.    …  үйі қаланың сыртында орналасқан.

а)  Оның

б)  Біздің

с)  Сіздің

д)  Сендердің

22.Көп нүктенің орнына қажетті нұсқаны қойыңыз/ Вставьте нужный вариант вместо многоточия.

Қызым  …. барып жүр

а)  биге

б)  оқуда

с)  курстан

д)  жұмыстың

23.Мекенді білдіретін сөзді көрсетіңіз

 Укажите  слово со значением месторасположения

Атам мен әжем ауылда тұрады.

а)  атам

б)  әжем

с)  ауылда

д)  тұрады

24. Көп нүктенің орнына қажетті нұсқаны қойыңыз/Вставьте нужный вариант вместо многоточия. Досым  …. оқып жүр

а)  Мәскеу(что?)

б)  Мәскеуді(что? винительный падеж)

с)  Мәскеуде(где?)

д)  Мәскеуден(откуда?)

25. Асты сызылған сөзге қойылатын сұрақты көрсетіңіз/Укажите  вопрос к подчеркнутому слову. Бұл  пойыз Көкшетаудан келеді

а) қай?

б) қайда?

с) қашан?

д) қайдан?

26. Дұрыс жауапты көрсетіңіз/ Укажите правильный ответ

– Дайындықтарыңыз қашан басталатын  болды?

   – ………   .

а)  Ерте

б)  Ертеңге

с)  Ертесіне

д)  Ертең

27.«-шы» қосымшасы жалғанатын  сөзді  белгілеңіз/ Отметьте слово, к которому можно  присоединить аффикс «-шы»

а) кәсіп

б) жұмыс

с) маман

д) әріптес

28. Мекеме атауын білдіріп тұрған сөзді көрсетіңіз/Укажите слово, которое обозначают учреждение.

а) кітап

б) қағаз

с) дәптер

д) кітапхана

29. Кішірейту мәнді сөзді көрсетіңіз.

 Укажите слово с уменьшительно – ласкательным значением.

а) басеке

б) әкетай

с) анажан

д) балақай

30.Құрметтеу  мәніндегі сөзді табыңыз.

 Укажите слово, которое выражает уважение к человеку.

а) әжетай

б) Әлеке

с) ботақан

д) ағажан

31. Асты сызылған сөзге балама санның атауын көрсетіңіз/Укажите   числительное, подходящее по смыслу  к подчеркнутому слову.  Түнде жалғыз өзің жүрме.

а) бір

б) екі

с) үш

д) төрт

32.Көп нүктенің орнына қажетті нұсқаны қойыңыз/Вставьте нужный вариант вместо многоточя.

Футболдан  командамыз  …. орын алды.

а)  бір

б)  екі

с)  екі үш

д)  екінші

33. Асты сызылған сөзге  сұрақ қойыңыз.

 Задайте  вопрос к подчеркнутому слову.

Біз сағат бесте келеміз.

а) не?

б) қайда?

с) қанша?

д) нешеде?

34. Асты сызылған сөздің баламасын көрсетіңіз/Укажите слово, подходящее по смыслу  к подчеркнутому слову.

Біз ширек ғасыр өмір сүрдік.

а) он жыл

б)  он бес жыл

с)  жиырма жыл

д)  жиырма бес жыл

35. Көп нүктенің орнына сан атауларының тиісті нұсқасын қойыңыз/ Вставьте нужный вариант  числительного вместо многоточия.

Ғалымжан  …. сыныптан кейін колледжге түсті.

а)  тоғыз

б)  тоғызыншы

с)   тоғыз  шақты

д)  тоғызға таман

36. Көп нүктенің орнына  тиісті нұсқаны қойыңыз

 Вставьте нужный вариант  вместо многоточия.

Мен бір мың тоғыз жүз алпыс …. жылы тудым.

а)  бес

б)  бесеу

с)  бестей

д)  бесінші

37. Көп нүктенің орнына  тиісті нұсқаны қойыңыз

 Вставьте нужный вариант  вместо многоточия.

Менің туған күнім –  …. қазан.

а)  жеті

б)  жетеу

с)  жетінші

д)  жетеуге  жуық

38. Көп нүктенің орнына қажетті нұсқаны қойыңыз/Вместо многоточия вставьте нужный вариант. Ұлым  ….  гимназияны бітірді.

а)  жиырма алты

б)  жиырма алтау

с)  жиырма алтыдай

д)  жиырма алтыншы

39.Түсті білдіретін сөзді көрсетіңіз.

 Укажите слово, которое обазначает цвет.

а)  ащы

б)  тұщы

с)  дәмді

д)  жасыл

40. Дәмді білдіретін сөзді көрсетіңіз.

 Укажите слово, которое обазначает вкус.

а)  кең

б)  тар

с)  тәтті

д)  үлкен

41. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз/Вместо многоточия вставьте нужное слово.

  …. таңертеңгі  ұшақпен ұшатын болдым .

а)  Ол

б)  Сіз

с)  Сен 

д)  Мен

42. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз/Вместо многоточия вставьте нужное слово.   …. ұйықтай алдыңыз ба?

а)  Біз

б)  Сендер

с)  Сіз

д)  Олар

43. Бір затты нұсқау үшін қолданылатын сөзді    

 көрсетіңіз.Укажите слово,которое указывает на предмет.

а)  мен

б)  біз

с)  анау

д)  сіздер

44. Көп нүктенің орнына  дұрыс нұсқаны қойыңыз/ Вместо многоточия вставьте нужный вариант. Бізді …. жерде  күтіңдер.

а)  ол

б)  сен

с)  осы

д)  қай

45. Асты сызылған сөзге  сұрақ қойыңыз.

 Задайте  вопрос к подчеркнутому слову.

Пойыз таңертең жетіде келеді.

а) қайда?

б) қашан?

с) нешеде?

д) қай жерге?

46. Асты сызылған сөзге  сұрақ қойыңыз.

 Задайте  вопрос к подчеркнутому слову.

Бұл жер біздікі.

а) неде?

б) кімде?

с) қайда?

д) кімдікі?

47.Сөйлемнен қимылды білдіретін сөзді көрсетіңіз/Укажите слово, которое обозначает действие. Балам кеше киноға барды.

а) кеше

б) балам

с) киноға

д) барды

48. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз/Вместо многоточия вставьте нужное слово.  Сен ертең жұмысқа ….  .

а)  кел

б)  оқы

с)  сөйле 

д)  жатыр

49. Жақында орындалған іс – әрекетті көрсетіңіз/Укажите действие, которое совершено  недавно.

а) Кеше президенттік сайлау өтті.

б) Биыл президенттік сайлау өтетін болды.

с) Президенттік сайлау бес жыл бұрын өткен.

д) Келер  жылы президенттік сайлау өтпейтін болды.

50.Орындалмаған іс – әрекетті көрсетіңіз.

 Укажите невыполненное действие.

а) Сабақ аяқталды.

б) Жиналыс басталды.

с) Оқушылар үйіне қайтты.

д) Жиналысқа  оның ата – анасы келмеді.

              (А2)  Лексика – граммтика бөлімі

1.Көп нүктенің орнына қажетті қосымшаны қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужный аффикс

Бүгін  Асан  …. өнім туралы сөйлесеміз. 

                   а)  – бен

                   в)  – мен

                   с)  – пен

                   д)  – кер

2. Көп нүктенің орнына қажетті қосымшаны қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужный аффикс

    Бүгінгі  кездесуге белгілі қалам  …. шақырылды. 

                   а)  – қой

                   в)  – еке

                   с)  – гер

                   д)  – паз

3. Қосымша жалғанған  кезде түбірдің соңғы  дыбысы өзгерген сөзді көрсетіңіз.

 Найдите  слово, в котором при прибавлении  окончания меняется последний звук корня.

                   а)  бақшада

                   в)  бағының

                   с)  көшеден

                   д)  саябаққа

4.Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

         Сіздің кешегі  …. дұрыс. 

                   а)  сұрағым

                   в)  жауабыңыз

                   с)  сұрақтарың

                   д)  жауаптарың

5. Мағыналары қарама – қарсы сөздерді табыңыз.

 Найдите  слова с противоположным значением.

                   а)  зиянды – қауіпті

                   в)  зиянды – қатерлі

                   с)  пайдалы – зиянды

                   д)  пайдалы – шипалы

6. Мағыналары қарама – қарсы сөздерді табыңыз.

 Найдите  слова с противоположным значением.

                   а)  оңай – қиын

                   в)  қиын – ауыр

                   с)  оңай – жеңіл

                   д)  оңай – қарапайым

7. «Әңгімелесу» сөзімен мәндес сөзді белгілеңіз.

 Найдите  слово, близкое по значению слову «әңгімелесу»

                   а)  сұрау

                   в)  кеңесу

                   с)  сөйлесу

                   д)  ақылдасу

8. «Қолайлы» сөзімен мәндес сөзді белгілеңіз.

 Найдите  слово, близкое по значению слову «қолайлы»

                   а)  тиімді

                   в)  пайдалы

                   с)  ыңғайлы

                   д)  қызықты

9. Екі  сөздің бірігуінен жасалған сөзді табыңыз.

 Найдите  слово, образованное путем слияния двух слов

                   а)  ел

                   в)  өлке

                   с)  аудан

                   д)  атамекен

10. Екі  сөздің бірігуінен жасалған сөзді табыңыз.

 Найдите  слово, образованное путем слияния двух слов

                   а)  ерте

                   в)  ертеден

                   с)  таңертең

                   д)  таңнан

11. Көп нүктенің орнына күрделі  сөздің екінші сыңарын қойыңыз.

 Вставьте вмемто многоточия пропущенную часть сложного слова.

        Ол әке – … жиі ойлайтын.

                   а)  балам

                   в)  шешесін

                   с)  ағаларын

                   д)  туысқаны

12. Көп нүктенің орнына күрделі  сөздің бірінші сыңарын қойыңыз.

 Вставьте вмемто многоточия пропущенную часть сложного слова.

          … – аман – есен бе?

                   а)  балам

                   в)  шешесін

                   с)  ағаларын

                   д)  туысқаны

13. Қысқарған  сөздің толық түрін көрсетіңіз.

 Найдите  полную форму сокращенного слова.

         БҒМ бекіткен құжаттар.

                   а)  Білім жетілдіру институты

                   в)  Білім және ғылым министрлігі

                   с)  Білім және ғылым дипортаменті

                   д)  «Болашақ» халықаралық стипендиясы

14. Қысқарған  сөздің  толық түрін көрсетіңіз.

  Найдите сокращенное слово.

                   а)  таңертең

                   в)  ұжымшар

                   с)  кәсіпорын

                   д)  бүгін

15. Бір ғана ұғымды  білдіретін сөзді көрсетіңіз.

  Найдите слово, которое обозначает только одно понятие.

                   а)  қатты құрт

                   в)  ащы қымыз

                   с)  салқын көже

                   д)  наурыз көже

16. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужный слово.

         Неге  …. сатып алмадыңыз? 

                   а)  бас киім

                   в)  тоқыманың

                   с)   жақсы талғам

                   д)   үлкен сөмкеге

17. Көп нүктенің орнына еркелету мәнді адам атын қойыңыз.

 Вставьте вместо многоточия  имя человека в уменьшительно – ласкательной форме.

           … , әжеңді тыңдап, көмектесіп жүр.

                   а)  Нұрбибі

                   в)  Нұрахмет

                   с)  Нұрсұлтан

                   д)  Нұржантай

18. Сыйлау мағынасындағы адам  атын табыңыз.

 Найдите имя человека, которое употреблено в уважительной форме.

                   а)  Ерік

                   в)  Ерлан

                   с)  Ереке

                   д)  Ерасыл

19. Саналмайтын зат атауын белгілеңіз.

 Отметьте название  предмета, не подлежащего счету.

                   а)  газет

                   в)  ақыл

                   с)  кітап

                   д)  қалам

20. Саналмайтын зат атауын белгілеңіз.

 Отметьте название  предмета, не подлежащего счету.

                   а)  ұн

                   в)  нан

                   с)  бәліш

                   д)  бауырсақ

21. Дұрыс жауапты белгілеңіз.

 Отметьте правильный ответ.

   – Алматыға не үшін барасың?

  – …..   .

                 а)  Дәрігерді білемін

                 в)  Дәрігерге қаралуға

                 с)  Дәрігерді кездестірдім

                 д)  Дәрігерлер кеңесі болды

22. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

   Бас есепшіге …..   бардым.

                 а)  есеп тексеру

                 в)  есеп беруден

                 с)  ақпарат алуды

                 д)  есеп тапсыруға

23. Дұрыс жауапты белгілеңіз.

 Отметьте правильный ответ.

   Сіз мұнда қашаннан бері жұмыс істейсіз?

                 а)  ешқайдан

                 в)  биылдан кейін

                 с)  былтырдан бері

                 д)  келесі жылдан бастап

24. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

         Жарысқа қашаннан дайындаламыз?

         –  …. бастап 

                   а)  Кеше

                   в)  Таңға

                   с)   Бүгінді

                   д)   Ертеңнен

25. Дұрыс жауапты белгілеңіз.

 Отметьте правильный ответ.

Саяхатқа қашан шығасыз?

                 а)  былтыр

                 в)  көктемде

                 с)  кешеден бері

                 д)  қыстың басын

26. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

         Спортшылардың ант беру рәсімі … өтеді.

                   а)  жаз

                   в)  күзде

                   с)   көктем

                   д)   қыстың

27. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

         Айжан, мұны …. кескен дұрыс.

                   а)  иненің

                   в)  қаламды

                   с)   қайшымен

                   д)   қарындашқа

28. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.

Вставьте вместо многоточия нужный слово.

        Жас сәбиге тамақты күміс ….  берген пайдалы.

                   а)  кесеге

                   в)  қасықпен

                   с)   пышақтың

                   д)   шанышқыны

29. Заттың иесін білдіретін сөзді табыңыз.

 Найдите слово, которое обозначает владельца предмета.

                   а)  Туысымның хаты

                   в)  Анама уәде бердім

                   с)   Ағамнан көмек сұраймын

                   д)   Әкемді ертең күтіп аламын

30. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

         Мен «Қайрат» … жанкүйерімін.

                   а)  командасында

                   в)  командасының

                   с)   командасынан

                   д)   командасымен

31. Екі  сөзден құралған бір түстің атауын көрсетіңіз.

 Отметьте  слово, состоящие из двух слов и обозначающие один цвет.

                   а)  қызыл гүл

                   в)  қызыл ағаш

                   с)  қызыл сары

                   д)  қызыл таң

32. Асты сызылған сөз тіркесіне сұрақ қойыңыз.

 Задайте вопрос к поодчеркнотому словосочетанию.

        Қызыл көйлекті қыз – біздің көрші.

                   а)  қай?

                   в)  кімге?

                   с)  қайда?

                   д)  қашан?

33. Адамның қасиетін білдіретін сөз қатарын белгілеңіз.

 Найдите ряд слов, которое и обозначают черты характера человека.

                   а)  ұзын – ұзақ

                   в)  күлгін – жасыл

                   с)  сенімді – қабілетті

                   д)  қызықты – пайдалы

34. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

        Жанар … пәтер алды.

                   а)  ең тиімді

                   в)  бес бөлмелі

                   с)   екі бөлменің

                   д)   өте тиянақты

35. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

       Жомартың … қызы да тұрмыс құрған.

                   а)  үш

                   в)  жетеу

                   с)   бір – бірден

                   д)   екіден – бесі

36. Диалогты толықтырыңыз.

      Дополните диалог.

–  жер күннен неше шақырым қашықтықта?

– …..  шақырым қашықтықта

а)  Жүз сексендей

в)  Жүз жиырмадан

с)  Жүз елу миллион

д)  Жүз қырықтан аса

37. Заттың ретін білдіретін сөзді белгілеңіз.

      Отметьте слово, которое обозначает порядок предмета при счете.

а)  жеті

в)  алтау

с)  оныншы

д)  бес – бестен

38. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

       Ол концертте …. қатарда отырды.

                   а)  алтау

                   в)  бірінші

                   с)   он – оннан

                   д)   он сегіздей

39. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

        … кешегі «Егемен Қазақстан» газеті бар ма?.

                   а)  Сізді

                   в)  Оған

                   с)   Сенде

                   д)   Біздің

40. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

       Қызметкерлердің айлық есептері кімде?

– …  .

                   а)  Бізді

                   в)  Менде

                   с)   Бізден

                   д)   Менімен

41. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

       …. басқа тағы кім баяндама жасайды?

                   а)  Сені

                   в)  Мен

                   с)   Сенен

                   д)   Бізбен

42. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

      …. бұрын он екі адам тапсырыс берген.

                   а)  Біздің

                   в)  Оларға

                   с)   Сендердің

                   д)   Сіздерден

43. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

      …. бағдарламаларыңда шахмат туралы айтылады ма?.

                   а)  Біздің

                   в)  Олардың

                   с)   Сіздердің

                   д)   Сендердің

44. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

      …. осы материалдармен танысуыма Ерлан көмектесті.

                   а)  Менің

                   в)  Сенің

                   с)   Оның

                   д)   Сіздің

45. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

     Наурыз мерекесіне … барасыз ба?

                   а)  одан

                   в)  сенің

                   с)   бізбен

                   д)   сіздің

46.Сөйлемді толықтырыңыз. Дополните предложение 

Күзде … келісім жасаймыз.

а)  сіздерде

в)  сіздерден

с)   сіздердің

д)  сіздермен

47. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

     …. бұрын спорт жарыстарына қатысқан жоқпын.

                   а)  Бұдан

                   в)  Сонда

                   с)   Осыған

                   д)   Мұнымен

48. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз. Вставьте вместо многоточия нужное слово.

     …. біраз жыл тұрдық.

                   а)  Бұған

                   в)  Осында

                   с)   Мынаған

                   д)   Сонымен

49. Сөйлемді толықтырыңыз.

     Дополните предложение 

Кәсіпқой боксшыларды … бөлдіңдер.

а)  нелерден

в)  қайда

с)  нешеу

д)  кімдерден

50. Асты сызылған сөзге сұрақ қойыңыз.

     Задайте вопросы к подчеркнотому слову.

Соңғы деректерді мына мәліметтерге қос.

а)  қайда?

в)  ненің?

с)  кімдерде?

д)  нешеудің?

Қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтауға арналған тест