Тыңдаушылар

Бекітемін
«Теміртау қаласының тілдерді
дамыту орталығы » КММ басшысы
_____ М.Б.Ахметжанова
06.01.2022 ж

2022 ЖЫЛДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ І КЕЗЕҢІНЕ АРНАЛҒАН САБАҚ КЕСТЕСІ

КүніУақытыТоп атауыОқытушыСабақ өтетін орын
Дүйсенбі12:00-13:30
14:00-15:30
14:30-16:00
16:00-17:30
17:00-18:30
18:00-19:30
В1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-07-2022
А1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-08-2022
А1-ҚТ-06-2022
А.М.Шаменова
С.Ж.Жақыш
А.Н.Искакова
А.Н.Искакова
Б.К.Медетова
А.Н.Искакова
онлайн
Онлайн
Орталық 20 кабинет
Орталық 20 кабинет
онлайн
Орталық 20 кабинет
Сейсенбі09:00-10:30
09:30-11:00
12:00-13:30
12:00-13:30
15:00-16:30
16:00-17:30
19:00-20:30
А1-ҚТ-03-2022
А2-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-10-2022
В1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-09-2022
А1-ҚТ-05-2022
А1-ҚТ-04-2022
С.Ж.Жақыш
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
Ж.Н.Маханова
Ж.Н.Маханова
Орталық 20 кабинет
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
онлайн
онлайн
Сәрсенбі09:00-10:30
09:30-11:00
12:00-13:30
12:00-13:30
13:00-14:30
14:00-15:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:00-17:30
16:00-17:30
17:00-18:30
18:00-19:30
19:00-20:30
А1-ҚТ-03-2022
А2-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-10-2022
В1-ҚТ-02-2022
В1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-07-2022
А1-ҚТ-09-2022
А1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-05-2022
А1-ҚТ-08-2022
А1-ҚТ-06-2022
А1-ҚТ-04-2022
С.Ж.Жақыш
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
А.М.Шаменова
А.М.Шаменова
С.Ж.Жақыш
А.Н.Искакова
Г.И.Копбаева
А.Н.Искакова
Ж.Н.Маханова
Б.К.Медетова
А.Н.Искакова
Ж.Н.Маханова
Орталық 20 кабинет
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
онлайн
Орталық 10 кабинет
Онлайн
Орталық 20 кабинет
Этномәдени орталық
Орталық 20 кабинет
онлайн
онлайн
Орталық 20 кабинет
онлайн
Бейсенбі09:30-11:00
12:00-13:30
12:00-13:30
15:00-16:30
16:00-17:30
19:00-20:30
А2-ҚТ-01-2022
А1-Қт-10-2022
В1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-09-2022
А1-ҚТ-05-2022
А1-ҚТ-04-2022
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
Ж.Н.Маханова
Ж.Н.Маханова
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
онлайн
онлайн
Жұма09:00-10:30
12:00-13:30
14:00-15:30
14:30-16:00
16:00-17:30
17:00-18:30
18:00-19:30
А1-ҚТ-03-2022
В1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-07-2022
А1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-08-2022
А1-ҚТ-06-2022
С.Ж.Жақыш
А.М.Шаменова
С.Ж.Жақыш
А.Н.Искакова
А.Н.Искакова
Б.К.Медетова
А.Н.Искакова
Орталық 20 кабинет
онлайн
Онлайн
Орталық 20 кабинет
Орталық 20 кабинет
онлайн
Орталық 20 кабинет

Бекітемін
«Теміртау қаласының тілдерді
дамыту орталығы » КММ басшысы
_____ М.Б.Ахметжанова
06.01.2022 ж

2022ЖЫЛДЫҢ АҒЫЛШЫН, ОРЫС ТІЛДЕРІНІҢ І КЕЗЕҢІНЕ АРНАЛҒАН САБАҚ КЕСТЕСІ

КүнУақытыТоп атауыОқытушыСабақ өтетін орын
  Д ү й с е н б і15:00-16:30
16.30-18.00
18:15-19.45
18:30-20:00
20.30-22.00
А1-АТ-01-2022 Құрама топ
А1-АТ-04-2022 №17 мектеп
А1-АТ-03-2022 Құрама топ
А1-АТ-02-2022 Құрама топ
А1-ОТ-01-2022 Құрама топ
М.Е.Альчимбаева
Д.Ж.Ыбырай
С.Г.Бахтыбаева
Д.Ж.Ыбырай
А.Т.Мырзаханова
Орталық 24 кабинет
№17 мектеп
Орталық 10 кабинет
Орталық 24 кабинет
онлайн
  С е й с е н б і  12:00-13:30
15:00-16:30
18:30-20:00  
А2-АТ-01-2022 Құрама топ
А2-АТ-02-2022 Құрама топ
В1-АТ-01-2022 Құрама топ  
М.Е.Альчимбаева
М.Е.Альчимбаева
М.Е.Альчимбаева  
Орталық 24 кабинет (онлайн)
Орталық 24 кабинет
Орталық 24 кабинет (онлайн)  
  С ә р с е н бі15:00-16:30
18:15-19:45
18:30-20:00
19.30-21.00
А1-АТ-01-2022 Құрама топ
А1-АТ-03-2022 Құрама топ
А1-АТ-02-2022 Құрама топ
А1-ОТ-01-2022 Құрама топ
М.Е.Альчимбаева
С.Г.Бахтыбаева
Д.Ж.Ыбырай
А.Т.Мырзаханова
Орталық 24 кабинет
Орталық 10 кабинет
Орталық 24 кабинет
онлайн
  Бейсенбі12:00-13:30
15.00-16.30
16.30-18.00
17.00-18.30
18:15-19:45
8:30-20:00  
А2-АТ-01-2022 Құрама топ
А2-АТ-02-2022 Құрама топ
1-АТ-04-2022 №17 мектеп
А1-ОТ-01-2022 Құрама топ
А1-ОТ-03-2022 Құрама топ
В1-АТ-01-2022 Құрама топ  
М.Е.Альчимбаева
М.Е.Альчимбаева
Д.Ж.Ыбырай
А.Т.Мырзаханова
С.Г.Бахтыбаева
М.Е.Альчимбаева  
Орталық 24 кабинет (онлайн)
Орталық 24 кабинет
№17 мектеп  
онлайн
Орталық 10 кабинет
Орталық 24 кабинет (онлайн)  
  Ж ұ м а  12:00-13:30
15:00-16:30
16.30-18.00
18:30-20:00
18:30-20:00  
А2-АТ-01-2022 Құрама топ
А2-АТ-02-2022 Құрама топ
А1-АТ-04-2022 №17 мектеп
А1АТ-02-2022 Құрама топ
В1-АТ-01-2022 Құрама топ  
М.Е.Альчимбаева
М.Е.Альчимбаева
Д.Ж.Ыбырай
Д.Ж.Ыбырай
М.Е.Альчимбаева  
Орталық 24 кабинет (онлайн)
Орталық 24 кабинет
№17 мектеп
Орталық 24 кабинет
Орталық 24 кабинет (онлайн)  

Бекітемін
«Теміртау қаласының тілдерді
дамыту орталығы » КММ басшысы
_____ М.Б.Ахметжанова
08.04.2022 ж

2022 ЖЫЛДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ІІ КЕЗЕҢІНЕ АРНАЛҒАН САБАҚ КЕСТЕСІ

КүніУақытыТоп атауыОқытушыСабақ өтетін орын
Дүйсенбі12:00-13:30
14:00-15:30
14:30-16:00
16:00-17:30
17:00-18:30
18:00-19:30
В1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-07-2022
А1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-08-2022
А1-ҚТ-06-2022
А.М.Шаменова
С.Ж.Жақыш
А.Н.Искакова
А.Н.Искакова
Б.К.Медетова
А.Н.Искакова
онлайн
Онлайн
Орталық 20 кабинет
Орталық 20 кабинет
онлайн
Орталық 20 кабинет
Сейсенбі09:00-10:30
09:30-11:00
12:00-13:30
12:00-13:30
5:00-16:30
16:00-17:30
19:00-20:30
А1-ҚТ-03-2022
А2-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-10-2022
В1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-09-2022
А1-ҚТ-05-2022
А1-ҚТ-04-2022
С.Ж.Жақыш
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
Ж.Н.Маханова
Ж.Н.Маханова
Орталық 20 кабинет
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
онлайн
онлайн
Сәрсенбі09:00-10:30
09:30-11:00
12:00-13:30
12:00-13:30
13:00-14:30
14:00-15:30
14:30-16:00
15:00-16:30
16:00-17:30
16:00-17:30
17:00-18:30
18:00-19:30
9:00-20:30
А1-ҚТ-03-2022
А2-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-10-2022
В1-ҚТ-02-2022
В1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-07-2022
А1-ҚТ-09-2022
А1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-05-2022
А1-ҚТ-08-2022
А1-ҚТ-06-2022
А1-ҚТ-04-2022
С.Ж.Жақыш
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
А.М.Шаменова
А.М.Шаменова
С.Ж.Жақыш
А.Н.Искакова
Г.И.Копбаева
А.Н.Искакова
Ж.Н.Маханова
Б.К.Медетова
А.Н.Искакова
Ж.Н.Маханова
Орталық 20 кабинет
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
онлайн
Орталық 10 кабинет
Онлайн
Орталық 20 кабинет
Этномәдени орталық
Орталық 20 кабинет
онлайн
онлайн
рталық 20 кабинет
онлайн
Бейсенбі09:30-11:00
12:00-13:30
12:00-13:30
15:00-16:30
16:00-17:30
19:00-20:30
А2-ҚТ-01-2022
А1-Қт-10-2022
В1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-09-2022
А1-ҚТ-05-2022
А1-ҚТ-04-2022
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
А.М.Шаменова
Г.И.Копбаева
Ж.Н.Маханова
Ж.Н.Маханова
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
Орталық 10 кабинет
Этномәдени орталық
онлайн
онлайн
Жұма09:00-10:30
12:00-13:30
14:00-15:30
14:30-16:00
16:00-17:30
17:00-18:30
18:00-19:30
А1-ҚТ-03-2022
В1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-01-2022
А1-ҚТ-07-2022
А1-ҚТ-02-2022
А1-ҚТ-08-2022
А1-ҚТ-06-2022
С.Ж.Жақыш
А.М.Шаменова
С.Ж.Жақыш
А.Н.Искакова
А.Н.Искакова
Б.К.Медетова
А.Н.Искакова
Орталық 20 кабинет
онлайн
Онлайн
Орталық 20 кабинет
Орталық 20 кабинет
онлайн
Орталық 20 кабинет

Бекітемін
«Теміртау қаласының тілдерді
дамыту орталығы » КММ басшысы
_____ М.Б.Ахметжанова
06.01.2022 ж

2022 ЖЫЛДЫҢ АҒЫЛШЫН, ОРЫС ТІЛДЕРІНІҢ ІІ КЕЗЕҢІНЕ АРНАЛҒАН САБАҚ КЕСТЕСІ

КүніУақытыТоп атауыОқытушыСабақ өтетін орын
Дүйсенбі15:00-16:30
18:30-20:00
А1-АТ-03-2022
А2-АТ-02-2022
Ш.А.Хамитова
Д.Ж.Ыбырай
Теміртау мәдениет сарайы
Орталық 10 кабинет
Сейсенбі13:30-15:00
15:00-16:30
16:30-18:00
17:00-18:30
18:30-20:00
А1-АТ-01-2022
А2-АТ-01-2022
А1-АТ-02-2022
А1-АТ-04-2022
В2-АТ-01-2022
М.Е.Альчимбаева
М.Е.Альчимбаева
Ш.А.Хамитова
Д.Ж.Ыбырай
М.Е.Альчимбаева
Онлайн
Орталық 24 кабинет
№9 лицей
Орталық 10 кабинет
Орталық 24 кабинет
Сәрсенбі13:30-15:00
15:00-16:30
15:00-16:30
16:30-18:00
17:00-18:30
18:30-20:00
А1-АТ-01-2022
А1-АТ-03-2022
А2-АТ-01-2022
А1-АТ-02-2022
А1-АТ-04-2022
А2-АТ-02-2022
М.Е.Альчимбаева
Ш.А.Хамитова
М.Е.Альчимбаева
Ш.А.Хамитова
Д.Ж.Ыбырай
Д.Ж.Ыбырай
Онлайн
Теміртау мәдениет сарайы
Орталық 24 кабинет
№9 лицей
Орталық 10 кабинет
Орталық 10 кабинет
Бейсенбі13:30-15:00
15:00-16:30
17:00-18:30
18:30-20:00
А1-АТ-01-2022
А2-АТ-01-2022
А1-ОТ-01-2022
В2-АТ-01-2022
М.Е.Альчимбаева
М.Е.Альчимбаева
А.Т.Мырзаханова
М.Е.Альчимбаева
Онлайн
Орталық 24 кабинет
Онлайн
Орталық 24 кабинет
Жұма15:00-16:30
16:30-18:00
17:00-18:30
17:00-18:30
18:30-20:00
18:30-20:00
А1-АТ-03-2022
А1-АТ-02-2022
А1-АТ-04-2022
А1-ОТ-01-2022
В2-АТ-01-2022
А2-АТ-02-2022
Ш.А.Хамитова
Ш.А.Хамитова
Д.Ж.Ыбырай
А.Т.Мырзаханова
М.Е.Альчимбаева
Д.Ж.Ыбырай
Теміртау мәдениет сарайы
№9 лицей
Орталық 10 кабинет
Онлайн
Орталық 24 кабинет
Орталық 10 кабинет
Сенбі10:00-11:30А1-ОТ-01-2022А.Т.Мырзахановаонлайн

Бекітемін
«Теміртау қаласының тілдерді
дамыту орталығы » КММ басшысы
_____ М.Б.Ахметжанова
09.09.2022 ж

2022 ЖЫЛДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ІІІ КЕЗЕҢІНЕ АРНАЛҒАН САБАҚ КЕСТЕСІ

Бекітемін
«Теміртау қаласының тілдерді
дамыту орталығы » КММ басшысы
_____ М.Б.Ахметжанов
09.09.2022 ж

2022 ЖЫЛДЫҢ   АҒЫЛШЫН, ОРЫС   ТІЛДЕРІНІҢ  ІІІ КЕЗЕҢІНЕ  АРНАЛҒАН САБАҚ  КЕСТЕСІ